ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  Download แบบฟอร์ม  
 
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก/ลาออก
     
แบบฟอร์มขอถอนทุนเรือนหุ้นบางส่วน
   
แบบฟอร์มเพิ่มลด/หุ้น
 
แบบฟอร์มบัญชีเงินฝาก
 
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 
แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก
   
เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุนสาธารณประโยชน์  
  เอกสารผู้เสียชีวิต  
 
 
 
 
  เอกสารผู้รับประโยชน์  
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มเงินกู้
 

:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::