ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
     
นโยบายความเป็นส่วนตัว
 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA : Personal Data Protection Act)

"กรุณารับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของสหกรณ์ฯ อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่สหกรณ์ฯเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน สหกรณ์ฯ ตระหนัก และให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยสหกรณ์ฯจะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและจะดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของสหกรณ์ฯ ภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "

 

:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::