ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  คณะกรรมการ  
 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายชฎิล ชวนะลิขิกร
รองกรรมการผุู้จัดการใหญ่ บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำ
ประธานกรรมการ


นางบุบผา อมรเกียรติขจร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1


นายพิพิธ หงษ์จินดา
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายพิพัฒน์ ปุณณกะศิริกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายอาคม ไม้ดัดจันทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นางณิชชา จิรเมธธนกิจ
กรรมการ

นายสมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล
กรรมการ

นางภูริตา โพธิสุข
กรรมการ

นายฉกาจนิตย์ จุณณะภาต
กรรมการ

นายอุทัย มงคลสวัสดิ์
กรรมการ

นางสาวอรชร อุยยามะพันธุ์
กรรมการ

นางสาวชนิดา ยุวบูรณ์
กรรมการ

นายสมพงษ์ ไกรอุดม
กรรมการ

นายธนพล ประภาพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสาววันดี กิจบำรุงลาภ
กรรมการและเลขานุการ
 

:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::