ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  ติดต่อสหกรณ์  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด
ตั้งอยู่ที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
PTT SAVING AND CREDIT COOPERATIVE., LIMITED
555 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand
เปิดเวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2537-1494-9, 0-2537-2114-5,0-2140-4480-1
เบอร์โทรสาร : 0-2537-2112
Email Address : pttsc@pttplc.com
Facebook : http://www.facebook.com/pttsc
Line Official Account : @pttsc
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ
นายพีรเทพ ชีวะโชติวุฒิ
ผู้จัดการ 0-2537-2118 perathep.c@pttsc.com
น.ส.นฤมล เลาหบุตร
รองผู้จัดการ 0-2537-2114 naruemol.l@pttsc.com
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายกฤติธพัฒน์ ทิพยศักดิ์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2140-4480 kritthapat.t@pttsc.com
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
น.ส.ทิพย์สุดา ตลับทอง เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ 0-2537-1499 thipsuda.ta@pttsc.com
นายเศรษฐกาญษ์ ศาสตร์ฉลาดยิ่ง
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ 0-2537-1498 setthakan.sa@pttsc.com
ฝ่ายบริหารการเงิน
น.ส.พิมฑิภา โรจน์เจริญศักดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 0-2537-1496 pimtipa.r@pttsc.com
ฝ่ายบัญชี
น.ส.เกตุมณี ศิริบางสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี 0-2537-2115 ketmanee.s@pttsc.com
นายณัฐวัตร เข็มมา เจ้าหน้าที่บัญชี 0-2537-2115 nutthawat.k@pttsc.com
ฝ่ายสินเชื่อ
น.ส.ปภาพิมุข ปไพภัคค์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารสินเชื่อ 0-2537-2115 paparphimook.p@pttsc.com
นายอติกันต์ จอบุญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 0-2537-1494 atikun.j@pttsc.com
น.ส.อรจิรา สารคร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 0-2537-1495 onjira.s@pttsc.com
ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและบริหารความเสี่ยง
นางสาวปภาพิมุข ปไพภัคค์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
และบริหารความเสี่ยง
0-2537-2115 paparphimook.p@pttsc.com
น.ส.ภัณฑิรา ศรีอาริยวงศ์ เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การลงทุน 0-2537-2115 pantira.s@pttsc.com
น.ส.ปาณิสรา กิตติศุภพร เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 0-2537-2115 panisara.k@pttsc.com
ฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล
นางสาวจันธิภา วัฒนกุล หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาล   juntipha.w@pttsc.com
นายนครินทร์ จำปาหอม เจ้าหน้าที่กฎหมายและธรรมาภิบาล   nakharin.c@pttsc.com
 
 
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::