ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  ข่าวกิจกรรม  
 
 
คณะกรรมการดำเนินการโดย นายสมชาติ เสริมวงศ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  นางสาวอัปสร กฤษณะสมิตนางสาวพรปวีณ์ บุญส่งนายสมพงษ์ ไกรอุดม กรรมการ และนางสาวอนัญนภัส ซิงห์ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ด้านผลกระทบการลงทุนหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ)
 
   
 
 
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::