ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  ดูทั้งหมด
 
 
 

28 ตุลาคม 2564
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง Kiosk ชั้น 3 EnCo อาคาร บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

24 มีนาคม 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม The Synergy Hall อาคาร C ชั้น 6 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

9 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

23 มิถุนายน 2563
แสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 1 ชั้น 24 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
25 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร สนญ.บมจ.ปตท. บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 ห้องอาหาร VIP ชั้น 2 สนญ.บมจ.ปตท.

22 ตุลาคม 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี ประจำปี 2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่

13-14 กรกฎาคม 2562
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี

20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร สนญ.บมจ.ปตท. บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 ห้องอาหาร VIP ชั้น 2 สนญ.บมจ.ปตท.
  ดูทั้งหมด
 
 
 
อเนกประสงค์ 2.00%
6 เดือน 2.50%
เพิ่มสุข1 (12 เดือน) 2.75%
เพิ่มสุข2 (36 เดือน) 3.00%
พิเศษ 12 เดือน 2.50%
พิเศษ 12 เดือน
(จ่าย ดบ .เป็นรายเดือน)
2.75%
พิเศษ 24 เดือน 2.75%
สินมัธยัสถ์ 24 เดือน 3.50%
ยกเว้นภาษี ดูทั้งหมด
 
 
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.75%
เงินกู้สามัญ  
-เงินกู้สามัญเกินทุนเรือนหุ้นใช้สมาชิกค้ำประกัน 5.75%
-เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้น 5.75%
-เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ90ของเงินฝาก (พนักงานปกติ+กลุ่มพิเศษ) 5.75%
-เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ90ของทุนเรือนหุ้น (สำหรับผู้เกษียณ) 5.75%
-เงินกู้สามัญเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสิทธี่ได้รับจัดสรรตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 5.75%
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.75%
 
 
 
 
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::