Username
Password
 
ใช้เลขทะเบียนสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อสหกรณ์
pttsc@pttplc.com
หรือ 0-2537-1498-9
 
 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
  ดูทั้งหมด
 
 
 
21 ตุลาคม 2557
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สนญ.
6 กันยายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของสหกรณ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการบริหารงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานภายในสหกรณ์ รวมทั้งการบริหารด้านการลงทุน ให้การต้อนรับโดย คุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
4 กันยายน 2557
คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คุณอรสา ต่วนชะเอม กรรมการฯ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ของ ชสอ.
16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2557
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข่าว Q3 ประจำปี 2556
18 ตุลาคม 2556
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สนญ.
20 กันยายน 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับข้อบังคับและระบบโปรแกรมของสหกรณ์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาต่างประเทศ ญี่ปุ่น และเกาหลี
1 สิงหาคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด แต่งตั้งเอ็มเอฟซีบริหารกองทุนส่วนบุคคล พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด โดย นายศุภชัย ธาดากิตติสาร ประธานกรรมการ และ นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ ร่วมลงนามกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ ในสัญญาแต่งตั้งให้เอ็มเอฟซีเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มูลค่า 500 ล้านบาท โดยเอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ที่บริหารผลการดำเนินงานกองทุนดังกล่าวเป็นอันดับหนึ่ง
26 มิถุนายน 2556
เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกและการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
1-2 มิถุนายน 2556
สัมมนาโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2556 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี
30 เมษายน 2556
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกและการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
19 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 และโถงชั้น 1อาคาร 1 และ 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานและคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานและคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
26 ตุลาคม 2555
คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปี 2555 จำนวน 289 ทุน เป็นเงิน 946,000 บาท
4 ตุลาคม 2555
ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ของ ชสอ.
  ดูทั้งหมด
 
 
 
อเนกประสงค์ 2.50%
6 เดือน 3.00%
เพิ่มสุข 12 เดือน 3.75%
เพิ่มสุข 36 เดือน 4.00%
พิเศษ 12 เดือน 3.00%
พิเศษ 12 เดือน
(จ่าย ดบ .เป็นรายเดือน)
3.25%
พิเศษ 24 เดือน 3.75%
สินมัธยัสถ์ 24 เดือน 4.00%
ยกเว้นภาษี ดูทั้งหมด
 
 
ฉุกเฉิน
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
6.80%
ฉุกเฉิน
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย
6.00%
สามัญทั่วไป 6.80%
สามัญเอนกประสงค์ 5.80%
พิเศษเพื่อการเคหะ 5.80%
พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ 5.80%
พิเศษกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 5.80%
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6.00%
กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 5.80%
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6.00%
พิเศษ เพื่อซื้อ WARRANT 5.80%
กู้หักโบนัส (ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย) 6.00%
กู้หักโบนัส (ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย) 6.00%
  ดูทั้งหมด
 
 
 
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::