ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี
: 071-1-02222-4

โทร : 02-140-4480-9,
         02-140-4490-4

email : pttsc@pttplc.com

***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย
"สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด"
ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิกโดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
 
 
 
  ดูทั้งหมด
 
 
 

24 กุมภาพันธ์ 2565
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

23 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารงาน การจัดประชุมใหญ่และการเลือกตั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

17 ธันวาคม 2564
คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารงานและความคืบหน้ากรณีฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

28 ตุลาคม 2564
ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง Kiosk ชั้น 3 EnCo อาคาร บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

24 มีนาคม 2564
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม The Synergy Hall อาคาร C ชั้น 6 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

9 ธันวาคม 2563
คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการบริหารงาน สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

  ดูทั้งหมด
 
 
 
ออมทรัพย์อเนกประสงค์
ออมทรัพย์ระยะสั้น
ออมทรัพย์พิเศษ
(น้อยกว่า 1 ล้านบาท)
ประจำสินมัธยัสถ์ 24 เดือน
  ดูทั้งหมด
 
 
เงินกู้ฉุกเฉิน 3.90%
เงินกู้สามัญ  
-เงินกู้สามัญเกินทุนเรือนหุ้นใช้สมาชิกค้ำประกัน 4.75%
-เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้น 4.65%
-เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ90ของเงินฝากที่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 4.65%
-เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ90ของทุนเรือนหุ้นที่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ 4.65%
-เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาและหรือรักษาพยาบาล 4.00%
-เงินกู้สามัญดิจิทัล
3.90%
3.90%
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 4.70%