ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
  ดูทั้งหมด
 
 
 

13-14 กรกฎาคม 2562
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี

20 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร สนญ.บมจ.ปตท. บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 1-2 ห้องอาหาร VIP ชั้น 2 สนญ.บมจ.ปตท.
13 ธันวาคม 2561
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2561 หัวข้อ “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.ปตท.
6 พฤศจิกายน 2561
โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เรื่อง "กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์" ณ ห้องวุฒิไชยเฉลิมภาพ อาคารราชนาวิกสภา ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
22 ตุลาคม 2561
พิธีมอบเกียรติบัตรทุนบุตรพนักงานที่เรียนดี ประจำปี 2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่
26 กันยายน 2561
แสดงความยินดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ณ อาคาร 1 ชั้น 24 สนญ.บมจ.ปตท.
  ดูทั้งหมด
 
 
 
อเนกประสงค์ 2.25%
6 เดือน 2.75%
เพิ่มสุข 12 เดือน 3.50%
เพิ่มสุข 36 เดือน 3.75%
พิเศษ 12 เดือน 2.75%
พิเศษ 12 เดือน
(จ่าย ดบ .เป็นรายเดือน)
3.00%
พิเศษ 24 เดือน 3.50%
สินมัธยัสถ์ 24 เดือน 3.75%
ยกเว้นภาษี ดูทั้งหมด
 
 
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
เงินกู้สามัญ  
-เงินกู้สามัญเกินทุนเรือนหุ้นใช้สมาชิกค้ำประกัน 6.50%
-เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้น 6.50%
-เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ90ของเงินฝาก (พนักงานปกติ+กลุ่มพิเศษ) 6.50%
-เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ90ของทุนเรือนหุ้น (สำหรับผู้เกษียณ) 6.50%
-เงินกู้สามัญเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามสิทธี่ได้รับจัดสรรตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 6.50%
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 6.50%
 
 
 
 
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::