Username
Password
 
ใช้เลขทะเบียนสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ติดต่อสหกรณ์
pttsc@pttplc.com
หรือ 0-2537-1498-9
 
 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด
ธนาคารกรุงไทย สาขาปิโตรเลียม
เลขที่บัญชี 071-1-02222-4
โทร : 0-2537-1494-9 , 0-2537-2114-5
Fax : 0-2537-2112
email : pttsc@pttplc.com
***กรณีซื้อแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด" ทุกครั้งที่มีการโอนเงิน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที หากแจ้งภายหลังสหกรณ์จะดำเนินการให้ในวันที่รับทราบ หรือ วันที่รับแจ้งจากสมาชิก โดยไม่มีย้อนวันทำการให้***

 
 
  ดูทั้งหมด
 
 
 

17 ตุลาคม 2559
ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2559

9-10 กรกฎาคม 2559
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2559 ณ โรงแรม Welcome World Beach Resort & Spa Pattaya Download เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pttsc

24 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร สนญ.บมจ.ปตท.

28 ตุลาคม 2558
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2558 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สนญ.

13-14 มิถุนายน 2558
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2558 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี
Download เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pttsc

24 กุมภาพันธ์ 2558
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคาร สนญ.บมจ.ปตท.
ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
นายศุภชัย ธาดากิตติสาร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายชูฤทธิ์ จิตวีระ รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
นายศุภชัย ธาดากิตติสาร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
21 ตุลาคม 2557
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สนญ.
6 กันยายน 2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของสหกรณ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการบริหารงาน การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงานภายในสหกรณ์ รวมทั้งการบริหารด้านการลงทุน ให้การต้อนรับโดย คุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
4 กันยายน 2557
คุณชูฤทธิ์ จิตวีระ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คุณอรสา ต่วนชะเอม กรรมการฯ พร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ของ ชสอ.
16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
โครงการสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2557
ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข่าว Q3 ประจำปี 2556
18 ตุลาคม 2556
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกที่เรียนดี ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ปตท.สนญ.
20 กันยายน 2556
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับข้อบังคับและระบบโปรแกรมของสหกรณ์ฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
ภาพบรรยากาศการทัศนศึกษาต่างประเทศ ญี่ปุ่น และเกาหลี
1 สิงหาคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด แต่งตั้งเอ็มเอฟซีบริหารกองทุนส่วนบุคคล พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด โดย นายศุภชัย ธาดากิตติสาร ประธานกรรมการ และ นางเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้จัดการ ร่วมลงนามกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ ในสัญญาแต่งตั้งให้เอ็มเอฟซีเป็นผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด มูลค่า 500 ล้านบาท โดยเอ็มเอฟซีได้รับความไว้วางใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ที่บริหารผลการดำเนินงานกองทุนดังกล่าวเป็นอันดับหนึ่ง
26 มิถุนายน 2556
เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกและการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
1-2 มิถุนายน 2556
สัมมนาโครงการให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2556 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน ชะอำ จ.เพชรบุรี
30 เมษายน 2556
เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ จำกัด ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด เกี่ยวกับการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกและการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับและคุณเพ็ญแข อุดมวัฒน์วงค์ ผู้จัดการได้บรรยายสรุป
19 กุมภาพันธ์ 2556
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 และโถงชั้น 1อาคาร 1 และ 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานและคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556
ประธานและคณะกรรมการดำเนินการพร้อมด้วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคาราวะที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
26 ตุลาคม 2555
คุณไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ที่เรียนดี ประจำปี 2555 จำนวน 289 ทุน เป็นเงิน 946,000 บาท
4 ตุลาคม 2555
ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ของ ชสอ.
  ดูทั้งหมด
 
 
 
อเนกประสงค์ 2.25%
6 เดือน 2.75%
เพิ่มสุข 12 เดือน 3.50%
เพิ่มสุข 36 เดือน 3.75%
พิเศษ 12 เดือน 2.75%
พิเศษ 12 เดือน
(จ่าย ดบ .เป็นรายเดือน)
3.00%
พิเศษ 24 เดือน 3.50%
สินมัธยัสถ์ 24 เดือน 3.75%
ยกเว้นภาษี ดูทั้งหมด
 
 
ฉุกเฉิน
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
6.50%
ฉุกเฉิน
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย
6.00%
สามัญทั่วไป 6.50%
สามัญเอนกประสงค์ 5.50%
พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50%
พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ 5.50%
พิเศษกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 5.50%
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6.00%
กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
ผ่อนชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 5.50%
ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย 6.00%
พิเศษ เพื่อซื้อ WARRANT 5.50%
กู้หักโบนัส (ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย) 6.00%
กู้หักโบนัส (ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย) 6.00%
  ดูทั้งหมด
 
 
 
:: สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด :: ส่งข้อความคิดเห็น :::
Tel: 02-5371494-9, 02-5372114-5, Fax: 02-5372112
:::::: © All rights reserved, Best view with 1024*768 pixels. :::::